קבוצה 7 (פריט בצו 7.1 ג) – בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו , מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כשמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם, בית אבות (דיור מוגן)

קבוצה 7 (פריט בצו 7.1 ג) – בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו , מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כשמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם, בית אבות (דיור מוגן)

קבוצה 7 (פריט בצו 7.1 ג) - בית אבות - מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו , מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כשמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם, בית אבות (דיור מוגן) קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

לא נמצאו דיונים!

יש להתחבר למערכת כדי ליצור דיון חדש.

שינוי גודל גופנים