קבוצה 5 (פריט בצו 5.3 ב) שפכים וקולחין – הובלתם במיכליות

קבוצה 5 (פריט בצו 5.3 ב) שפכים וקולחין – הובלתם במיכליות

קבוצה 5 (פריט בצו 5.3 ב) שפכים וקולחין - הובלתם במיכליות קבוצה 5 - מים ופסולת

לא נמצאו דיונים!

יש להתחבר למערכת כדי ליצור דיון חדש.

שינוי גודל גופנים