קבוצה 5 (פריט בצו 5.1 ב) – אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) – איסופה, הובלתה

קבוצה 5 (פריט בצו 5.1 ב) – אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) – איסופה, הובלתה

קבוצה 5 (פריט בצו 5.1 ב) - אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) - איסופה, הובלתה קבוצה 5 - מים ופסולת

לא נמצאו דיונים!

יש להתחבר למערכת כדי ליצור דיון חדש.

שינוי גודל גופנים