קבוצה 2 (פריט בצו2.1 ב) – גז – אחסונו, למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

קבוצה 2 (פריט בצו2.1 ב) – גז – אחסונו, למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה ( כולל תחנת דלק, תחנת גז, בית זיקוק)

לא נמצאו דיונים!

יש להתחבר למערכת כדי ליצור דיון חדש.

שינוי גודל גופנים