קבוצה 2 (פריט בצו 2.2 ד) – דלק לסוגיו – אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976.

קבוצה 2 (פריט בצו 2.2 ד) – דלק לסוגיו – אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976.

קבוצה 2 (פריט בצו 2.2 ד) - דלק לסוגיו - אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976. קבוצה 2 - דלק ואנרגיה ( כולל תחנת דלק, תחנת גז, בית זיקוק)

לא נמצאו דיונים!

יש להתחבר למערכת כדי ליצור דיון חדש.

שינוי גודל גופנים