קבוצה 2 (פריט בצו 2.2ד) – אחסנת דלק עסק קטן או בינוני – עד 40,000 ליטר בנזין (אחסנת בנזין מעל 450 ליטר סולר/בנזין או מזוטמעל 2,200 ליטר)

קבוצה 2 (פריט בצו 2.2ד) – אחסנת דלק עסק קטן או בינוני – עד 40,000 ליטר בנזין (אחסנת בנזין מעל 450 ליטר סולר/בנזין או מזוטמעל 2,200 ליטר)

קבוצה 2 (פריט בצו 2.2ד) - אחסנת דלק עסק קטן או בינוני - עד 40,000 ליטר בנזין (אחסנת בנזין מעל 450 ליטר סולר/בנזין או מזוטמעל 2,200 ליטר) קבוצה 2 - דלק ואנרגיה ( כולל תחנת דלק, תחנת גז, בית זיקוק)

לא נמצאו דיונים!

יש להתחבר למערכת כדי ליצור דיון חדש.

שינוי גודל גופנים