קבוצה 10 (פריט בצו 10.3) – בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה.

קבוצה 10 (פריט בצו 10.3) – בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה.

קבוצה 10 (פריט בצו 10.3) - בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה. קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה כימיה ומחצבים ( כולל בגדים, נעליים, בית דפוס, נגריה, מסגריה, חומרים מסוכנים, חומרי נפץ ועוד)

לא נמצאו דיונים!

יש להתחבר למערכת כדי ליצור דיון חדש.

שינוי גודל גופנים