News Box

News picture

שאלות ותשובות מול הרשות הארצית לכבאות והצלה בנושא רישוי עסקים

שאלות ותשובות מול הרשות הארצית לכבאות והצלה בנושא רישוי עסקים
בעלי עסקים יקרים כחלק מהתפיסה לסייע ובמטרה להקטין את הרגולציה, הרשות הארצית לכבאות והצלה נערכת לשאלות ותשובות בנושא מתן אישור כבאות לרישיון עסק. אודה על התייחסותכם לכבאות...
קרא עוד