חוק רישוי עסקים תשכח 1968 (תיקון 34)

חוק רישוי עסקים המעודכן בהתאם לתיקון 34 שפורסם ברשומות בספר החוקים בז' באב התשע"ח, 19 ביולי 2018.

תיקון זה מחיל את הרפורמה ברישוי עסקים.

חוק רישוי עסקים תשכח 1968

 

 

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים