תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות,מקוואות, התש"ף – 2020

תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות  התש"ף –  2020 להלן: "התקנות" קובעות, בין היתר, כי מקוואות יפעלו בהתאם להוראות המנהל.

 

מקוואות

 

 

 

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים