הוראות מנהל לעניין תקנה 5 ב 9 ( לתקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש הגבלת פעילות התש"ף – 2020 בריכות שחיה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 (1) לפקודת בריאות העם, 1940 ובהתאם לתקנה 5 ב 9  לתקנות, להלן הוראות

להפעלת בריכת שחייה:

 

246941020

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים