תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת השעה) (הידוק הגבלות) התשפ"א 2021

Image_00870

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים