תקנות הדרכים (שילוט), תשם-1980

3(17)

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים