תוספת תקציבית שהועברה ממשרד האוצר לטובת יישום הרפורמה ברישוי עסקים בישראל

תוספת תקציבית שניתנה לטובת הקלה לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים בישראל – רישוי עסקים דיפרנציאלי

SKMBT_28318012414550

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים