רישוי עסקים ונגישות – דברי הסבר

הרשות נדרשת לוודא את קיום דרישות הנגישות במסגרת ההליך הרגיל של מתן רישיון עסק או חידושו. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מבצעת מעקב אחר יישום הנוהל והדרישות ברשויות רישוי העסקים.

רישוי עסקים ונגישות - דברי הסבר - נקי להפצה (3)

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים