צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות שינוי התוספת לחוק והוראת שעה תיקון התש"ף – 05.07.2020

צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות שינוי התוספת לחוק והוראת שעה תיקון התשף 05.07.2020

 

קובץ תקנות

 

קובץ התקנות-8641

 

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים