עיריית נתניה – דוגמה למכתב הסמכת מינוי מפקח

מכתב הסמכה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים