צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12) התש"ף-2020.

שלום,

ב 2.4.2020 נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12) התש"ף-2020.

עיקרי התיקון-

  1. אין לקיים התקהלות (גם לא שני אנשים), למעט אנשים הגרים באותו מקום.
  2. במקום עבודה שהוא בית אוכל (מסעדה, בית קפה), על המעסיק להקפיד שלא ישהו במקום מעל 5 אנשים בכל עת.
  3. ניתן לערוך הלוויה במקום פתוח בלבד ובהשתתפות של 20 אנשים לכל היותר.
  4. ניתן לערוך ברית בהשתתפות של 10 אנשים לכל היותר.
  5. תוקף הצו הוארך עד ליום י' בסיון התש"ף 2.6.20.

אבקש להעביר את הצו לידיעת הרשויות המקומיות ולבעלי עניין

צו בידוד בית תיקון 12 משולב

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים