מכתב תודה לאיגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט בישראל על קידומה והובלתה של הרפורמה ברישוי עסקים מאת איגוד המסעדות הישראלי

מכתב תודה מאת מנכ"ל איגוד המסעדות בישראל מר שי ברמן לאיגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט בישראל מר נפתלי קאיקוב על היוזמה, קידומה והובלתה של הרפורמה ברישוי עסקים בישראל.

מכתב תודה חתום לראשת העיר נתניה - איגוד המסעדות בישראל

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים