מכתב התראה בטרם הגשת כתב אישום ומתן אפשרות למסירת גרסה

להלן דוגמה למכתב התראה בטרם הגשת כתב אישום ומתן אפשרות למסירת גרסה:

 

מכתב התראה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים