מידע לציבור
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
1.1 בית מרקחת כן
בית מרקחת בקופת חולים או בבית חולים לא חייבים ברישיון לניהול עסק.
1.2 תמרוקים 1.2 א – תמרוקים – ייצורם כן
1.2 תמרוקים 1.2 ב – תמרוקים – אחסונם (מחסן) – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום. כן
מכירת דברי קוסמטיקה לא טעונה רישוי.
אחסנת חומרים ותכשירים קוסמטיים (מחסן לקוסמטיקה) חייבת ברישיון, לא משנה באיזה שטח המחסן (גם אם הוא מתחת ל- 50 מטר, זה לא אחסנה רגילה כמו בפריט 6.1 בצו).
1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי 1.3 א – תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי – ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי. כן
מפעל לייצור ציוד אורטופדי – חייב ברישיון, פריט מס' 1.3 א.
מכון אורטופדי גם אם מבוצעות בו עבודות התאמה של ציוד אורטופדי – לא חייב ברישיון. פיתוח מוצרי תוכנה למיכשורים רפואיים ושיווקם – לא חייב ברישיון, אך ייצור מיכשור רפואי ומכירתו – כן חייב ברישיון
1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי 1.3 ב – תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי – אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום כן
עיסוק בייבוא והזמנת ציוד רפואי שאינו כרוך באחסון, לא חייב ברישיון.
יודגש כי איחסון הציוד בארץ לפני שליחתו ללקוח, טעונה ברישיון עסק לפי מס' פריט 1.3 ב'.
1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי 1.3 ג – תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי – מכירתם או חלוקתם כן
1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי 1.3 ד – תכשירים – הרכבת ציוד רפואי כן
1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 1.4 א – טיפול יופי וקוסמטיקה (מכון יופי כולל תסרוקות ואיפור, הסרת שיער בשעווה או בלייזר, שזירת שיער והדבקת ריסים, מניקור ומניקור (בניית ציפורניים), מכון שיזוף כן
מסאג' לא רפואי או מכון עיסוי, לא חייב ברישיון לפי הצו החדש החל מתאריך 5.11.13.
1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 1.4 ב – מספרה כן
בית ספר לספרות לא חייב ברישיון בתנאי שאינו מקבל תשלום מלקוחות הבאים מהרחוב או ממוסדות.
1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 1.4 ג – כתובות קעקע – מקום לעשייתן כן
1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 1.4 ו – ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים (כולל פירסינג) כן
1.5 מעבדות לא רפואיות 1.5 א – מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב', 1.5ג' 1.6 כן
1.5 מעבדות לא רפואיות 1.5 ב – מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי. כן
1.5 מעבדות לא רפואיות 1.5 ג – מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכין כן
1.6 מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז – 1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, 1940, בבית חולים או בקופ"ח. כן
1.7 מעבדת שיניים כן
1.8 חדר מתים למעט בבית-חולים כן
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
2.1 גז 2.1 א – גז – מילוי מיכלים ומיכליות. כן
2.1 גז 2.1 ב – גז – אחסונו, למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז כן
צריכה עצמית – צריכה ביתית.
2.1 גז 2. ג – גז – מכירתו, חלוקתו כן
2.1 גז 2.1 ד – גז – שינועו, למעט שינוע בצנרת ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו כן
2.1 גז 2.1 ה – גז – תיקון מיכלים כן
2.1 גז 2.1 ו – גז – חניון למכליות כן
2.1 גז 2.1 ז – תחנת תדלוק בגז כן
2.2 דלק לסוגיו – 2.2 א – דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק כן
2.2 דלק לסוגיו – 2.2 ב – דלק לסוגיו – בית זיקוק כן
2.2 דלק לסוגיו – 2.2 ג – דלק לסוגיו – שינועו בצנרת כן
2.2 דלק לסוגיו – 2.2 ד – דלק לסוגיו – אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976. כן
2.2 דלק לסוגיו – 2.2 ה – דלק לסוגיו – מסופי דלק כן
2.2 דלק לסוגיו – 2.2 ז – דלק לסוגיו – חניון למכליות דלק כן
2.2 דלק לסוגיו – 2.2 ח – דלק לסוגיו – שינועו במכליות כן
2.3 פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון. כן
2.4 תחנת כוח כן
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים. 3.2 א – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם (כולל מעון יום או פנסיון לכלבים וטיפולם או בית חולים וטרינרי כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים. 3.2 א – גידול דגים לצורך טיפולים ברגליים (אקווריום) כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים. 3.2 ב – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – הצגתם כן
כמו מקום של פינות חי או גן חיות
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים. 3.2 ג – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – חניטתם כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים. 3.2 ד – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית, העברה והשתלת עוברים בצאן ובקר כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים. 3.2 ה – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – מתן שרותי חיטוי, טילוף, הדברת טפילים חיצוניים, גז. כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים. 3.2 ו – מספרה לבעלי חיים כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים. 3.2 ז – בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות – הובלתם כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים. 3.2 ח – עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם כן
3.3 הדברה 3.3 א – הדברה תברואתית כן
כמו חברה להדברה תברואתית
3.3 הדברה 3.3 ב – הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים כן
3.4 חמרי הדברה, חמרי רעל לשימוש חקלאי 3.4 א – חמרי הדברה, חמרי רעל לשימוש חקלאי – ייצורם, אריזתם, אחסנתם כן
3.4 חמרי הדברה, חמרי רעל לשימוש חקלאי 3.4 ג – חמרי הדברה, חמרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתם כן
3.5 מזון לבעלי חיים 3.5 א – מזון לבעלי חיים – ייצורו, עיבודו כן
3.5 מזון לבעלי חיים 3.5 ב – מזון לבעלי חיים – אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו כן
3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981 3.6 א – פסדים – איסופם, הובלתם כן
3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981 3.6 ב – פסדים – עיבודם כן
3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981 3.6 ג – פסדים – מכירתם כן
3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות 3.7 א – תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות – ייצורם כן
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
4.1 ביצים 4.1 א – ביצים – ריכוזן, מיונן, אחסונן כן
4.1 ביצים 4.1 ב – ביצים – עיבודן כן
4.1 ביצים 4.1 ג – ביצים – מדגרה כן
4.1 ביצים 4.1 ד – ביצים – הובלתן כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 א – מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום. כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 ב – מזנון, בית אוכל אחר , לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום. כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 ג – הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו לרבות משלוח מזון, ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה. כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 א – מסעדה לשווארמה כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 ב – פיצריה עם משלוחים או ללא משלוחים כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 ב – בית אוכל לאפיית והגשת בורקס כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 ב – בית אוכל לפלאפל כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 א – מסעדה לסושי (עם בישולים) כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 ב – בית אוכל לסושי (ללא בישולים) כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 א – מסעדה לעוף בגריל כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 א – מסעדה לבשרים על האש כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 ב – בית אוכל להכנה והגשת כריכים מסלטים מוכנים בלבד, הגשה תה וקפה ללא הגשת משקאות משכרים כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 א – בית אוכל לאנטריקט על פלטה כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 ב – בית אוכל להגשת גלידה מוכנה ממקור מאושר כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 ב – בית אוכל להגשת יוגורטים מוכנים כן
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 ב – בית אוכל להכנה והגשת סביח כן
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 א – אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) – תחנת מעבר ומיון כן
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 ב – אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) – איסופה, הובלתה כן
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 ג – טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסקציה, שריפתה. כן
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 ד – אתר לסילוק פסולת יבשה כן
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 ה – אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים כן
משרד החקלאות – לפסדים בלבד
5.2 מי שתייה – מתקן להפקתם וטיפול בהם 5.2 א – מתקן התפלת מים כן
5.2 מי שתייה – מתקן להפקתם וטיפול בהם 5.2 ב – מי שתייה – מתקן להפקתם וטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם. כן
5.3 שפכים וקולחין 5.3 א – שפכים וקולחין – עיבודם, טיהורם, אחסונם כן
5.3 שפכים וקולחין 5.3 ב – שפכים וקולחין – הובלתם במיכליות כן
 כולל מכונות לשאיבה והובלת ביוב טעונה ברישוי.
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
6.1 אחסנה (מחסן) – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונית, שעיקר תכליתו לשרת אותה. כן
6.2 חנות ששטח המכירה הוא 800 מ"ר לפחות כן
6.4 מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבנין מגורים לשימוש הדיירים כן
כולל מכבסות להפעלת כביסה וייבוש אוטומטי
6.5 מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם; ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם. כן
6.7 פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר. כן
6.8 קניון 6.8 אקניון ניהולו כן
קניון הכולל 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1000 מ"ר לפחות, לענין זה, "בתי עסק" – למעט משרדים. קניון – זהו מרכז קניות סגור עם כניסות מוגדרות שניתן לתחום אותו ולמנוע כניסת הציבור כשהמרכז סגור.
6.8 קניון 6.8 ב – עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו כן
6.9 רוכלות 6.9 א – רוכלות מזון כן
בעיר תל אביב לפי חוק עזר עירוני הרוכלות אסורה בכל סוגי הרוכלות
6.9 רוכלות 6.9 ב – רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו כן
בעיר תל אביב לפי חוק עזר עירוני הרוכלות אסורה בכל סוגי הרוכלות
6.9 רוכלות 6.9 ג – רוכלות אחרת כן
בעיר תל אביב לפי חוק עזר עירוני הרוכלות אסורה בכל סוגי הרוכלות
6.12 עסק של אביזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני כן
6.13 אולפן הקלטות אודיו כן
6.14 מוצרי טבק לסוגיו- מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו כן
עסק לעישון נרגילות בלבד – לא טעון רישוי עסק.
בעסקים מסוג עישון נרגילות  אסור לנהל בית אוכל.
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
7.1 אירוח ולינה 7.1 א – בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב כן
7.1 אירוח ולינה 7.2 ב – השכרת יחידות אירוח למטרת נופש. המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבעה. כן
עסקים כמו צימרים
7.1 אירוח ולינה 7.1 ג – בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד – 2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כשמשעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם כן
לפי סיכום משרד הפנים  ומשרד המשפטים,  דיור מוגן מסחרי או דיור מוגן ציבורי (לקשישים), לא טעון רישיון לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקים, הוא טעון באישורים לפי חיקוק אחר, חוק הדיור המוגן התשעב 2012.
7.1 אירוח ולינה שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קייט ונופש בתשלום כן
7.2 גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום כן
7.4 מים – נופש 7.4 א – מים – נופש – בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק המים, ולמעט בריכה המשמשת עד 4 יחידות אירוח למטרת נופש. כן
7.4 מים – נופש 7.4 – ב – מים – נופש – פארק מים, מגלשות מים כן
7.4 מים – נופש 7.4 ג – מים – נופש – בריכת זרמים (ג'אקוזי) כן
7.4 מים – נופש 7.4 ד – מים – נופש – מקווה כן
7.4 מים – נופש 7.4 ה- מים – נופש – בית מרחץ, מרחצאות כן
7.5 מכון כושר, למעט אלה: א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את הספורטאים בלבד. ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד. ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, או במקום עבודה שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד כן
"מכון כושר – מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני", לפי ההגדרה של חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) התשנ"ד 1994.
סטודיו לספינינג – חייב ברישיון לפי פריט 7.5.
הבהרה – חדר התעמלות – המשלב אביזרים נלווים (לא מכשירים) להתעמלות כמו כדורים גדולים, דלגיות, גומיות ומשקולות אינם בגדר מכשירים לענין הגדרה זו, ולכן הוא לא חייב ברישיון.
7.6 משחקים (כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם לא
מקום לעריכת משחקים – כולל משחקים אלקטרוניים ומכונות הימורים חיש גד של מפעל הפיס, משחקי ביליארד, קלפים, סנוקר ועוד.
הערה: משחקי לוטו טוטו לא חייב ברישיון.
ראה מכתב ממשרד הפנים מתאריך 16.2.11 בענין דוכני חיש גד אלקטרוני
7.7 עינוג ציבורי 7.7 א – עינוג ציבורי – מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון. כן
7.7 עינוג ציבורי 7.7 א – אולפן מכל סוג שבו יש מושבים וקהל המשתתף באירוע כצופה כן
7.7 עינוג ציבורי 7.7 ב – עינוג ציבורי – קולנוע, תאטרון כן
7.7 עינוג ציבורי 7.7 ג – עינוג ציבורי – קרקס כן
7.7 עינוג ציבורי 7.7 ד – עינוג ציבורי – איצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500 איש, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד. כן
7.7 עינוג ציבורי 7.7 ה – עינוג ציבורי – אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת ארועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים שנועדו ל- 500 משתתפים או יותר כן
7.7 עינוג ציבורי 7.7 ה – עינוג ציבורי – נופש וספורט – ספורט מוטורי (נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ קבוע או ארעי כן
7.7 עינוג ציבורי 7.7 ו – עינוג ציבורי – דיסקוטק (השמעת מוזיקה וריקודים או דאנס בר) כן
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
8.2 העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה, או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד כן
8.3 הובלה 8.3 א – הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים כן
8.3 הובלה 8.3 ב – הובלה אחרת (4 כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד כן
8.4 הסעת נוסעים 8.4 א – הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו כן
8.4 הסעת נוסעים 8.4 ב – תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית כן
8.4 הסעת נוסעים 8.4 ג – תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו כן
8.4 הסעת נוסעים 8.4 ד – תחנת רכבת תת קרקעית כן
8.5 כלי טיס לסוגיהם – יצורם, תיקונם, שיפוצם כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים 8.6 א – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים. כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים 8.6 ב – חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז'. כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים 8.6 ג – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – רחיצתם כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים 8.6 ד – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – התקנת אביזרים בם, לרבות מערכות קול ואזעקה כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים 8.6 ו – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – ייצורם, שיפוצם כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים 8.6 ז – חניון מקורה או תת קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר . כן
8.7 כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) – חלקים משומשים 8.7 א – כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) – חלקים משומשים – מכירתם, אחסנתם כן
8.7 כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) – חלקים משומשים 8.7 ב – כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) – חלקים משומשים – פרוקם מהרכב כן
8.8 כלי שיט 8.8 א – כלי שיט – השכרתם, אחסנתם כן
8.8 כלי שיט 8.8 ג – כלי שיט – מעגנה כן
8.8 כלי שיט 8.8 ד – כלי שיט – יצורם, תיקונם שיפוצם כן
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי 8.9 א – מוסך – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (כולל מוסך לקטנועים) כן
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
9.1 כלי נשק ותחמושת 9.1 א – כלי נשק ותחמושת – מכירתם, תיקונם, אחסנתם (אחסנת מעל 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה) כן
9.1 כלי נשק ותחמושת 9.1 ב – מטווח ירי כן
9.1 כלי נשק ותחמושת 9.1 ג – כלי נשק ותחמושת – ייצורם כן
9.4 שרותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני כן
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
10.1 אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם כן
10.2 אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי. כן
10.3 בית דפוס דיגיטלי שילוט ואומנות דיגיטלית והדפסה על חולצות כן
10.3 בית דפוס דיגיטלי שילוט ואומנות דיגיטלית והדפסה על חולצות כן
10.4 טקסטיל, דברי הלבשה 10.4 א – טקסטיל, דברי הלבשה – ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה (כולל מפעל ייצור לדברי הלבשה) כן
10.4 טקסטיל, דברי הלבשה 10.4 ב – טקסטיל, דברי הלבשה – גזירה, תפירה כן
10.5 דברי הנעלה – יצורם כן
10.6 דשנים 10.6 א – דשנים – ייצורם כן
10.6 דשנים 10.6 ב – דשנים – אחסונם כן
10.7 חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם 10.7 א – חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – הכנתם, יצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש כן
10.7 חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם 10.7 א – חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – עסק למגרסות חומרי בניין, מגרסות עפר, בטון ופסולת בניין כן
10.7 חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם 10.7 ב – חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד כן
10.7 חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם 10.7 ג – הכנה, עיבוד וייצור בלוקים, אבן ושיש כן
10.8 חמרי חיטוי או ניקוי 10.8 א – חמרי חיטוי או ניקוי – יצורם, עיבודם, אריזתם כן
10.8 חמרי חיטוי או ניקוי 10.8 ב – חמרי חיטוי או ניקוי – איחסונם שלא לצורך מכירה במקום כן
10.9 חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שלא פורטו במקום אחר בצו – יצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו כן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. 10.10 א – חומרים מסוכנים – יצורם, עיבודם, אריזתם, מיחזורם כן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. 10.10 ב – חומרים מסוכנים – איחסונם כן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. 10.10 ג – חומרים מסוכנים – מכירתם כן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. 10.10 ג – חומרים מסוכנים – איסופם, שינועם כן
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
חנות למכירת ציוד גלישה מכל סוג (הכולל גלשנים, חליפות גלישה וציוד גלישה מתאים) לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). *הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
מקום למכירת תקליטורים, קלטות וכד', שמושמעת בו מוזיקה שלא באמצעות אוזניות לא
פריט מס' 6.11 היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי).
*הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
חנות להשכרת כלי טייס לסוגיהם לא
מס' פריט 8.5 ב היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
*הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
חנות למכירת רהיטים, פרקטים או דלתות מעוצבות לא
פריט מס' 10.16 ד'  עץ – שעיקר עיסוקו מכירת רהיטים, היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי).
*הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
חנות למכירת אבני חן או יהלומים לא
מס' פריט 10.1 ב' היה בצ הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
*הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
מטבעות ומדליות – מקום למכירתם לא
פריט מס' 6.3  היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי).
*הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
מכירה או אחסנה של מכשירי אלקטרוניקה לרבות מחשבים, רכיביהם לא
פריט מס' 6.5 א' היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי).
*הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
חנות למכירת אופניים חשמליות ואופניים רגילות ותיקונם לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
חנות למכירת תכשיטים, יהלומים ואבני חן לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). *הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
חנות למכירת דברי קוסמטיקה לא
מחסן לדברי קוסמטיקה כן חייב ברישוי לפי פריט 1.2 ב . העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
חנות למכירת ציוד לאנשים עם צרכים מיוחדים או עם מוגבלויות לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). *הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
חנות מכירה לתשמישי קדושה לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי).  *הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
חנות למכירת תקליטים, קלטות וכד' שמושמעת בו מסיקה שלא באמצעות אוזניות לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי).  *הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
חנות למכירת פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים בשטח של עד 300 מ"ר לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). שימו לב! חנות פרחים מעל 300 מ"ר חייב ברישיון לפי פריט מס' 6.7 לצו רישוי עסקים. *הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
חנות לתיקון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). *הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
חנות למכירת פלאפונים ואביזריהם (טלפונים ניידים) לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). *הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
חנות למכירת מחשבים ואביזריהם לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). *הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
חנות למכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כולל חנות לתיקונם לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). *הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
חנות למכירת מטבעות ומדליות לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). *הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
מכירת סיגריות אלקטרוניות גם אם הן מכילות ניקוטין נוזלי – לא חייב ברישיון לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). *הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
משרדים כללי כמו משרד להזמנת הדברות או משרד של חברת ניקיון וכדומה. לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
משרד לייעוץ מקצועי בכל תחום לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
משרד ליחסי ציבור לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
משרד סוכני נסיעות לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
משרד שמאים לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
משרד יועץ מס לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
משרד סוכן ביטוח לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
משרד לתיווך לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
משרד רואי חשבון לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
משרד עורכי דין לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבנייה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבנייה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבנייה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה.
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
חדר להשכרת כספות לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי), בתנאי שלא ניתן תשלום ללקוחות בתשלום מלא או חלקי. המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
סאונה יבשה או סאונה רטובה או "חמם טורקי" – טיפולים לא רפואיים בגוף האדם. לא
סאונה פריט 1.4 ד' שהיה בצו הישן כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.13.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
בית ספר לנהיגה לא
מס' פריט 8.1 מכון עיסוי היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
כריכיה לא
מס' פריט 10.12 היה בצ הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
*הערה חשובה – במידה וגודל חנות המכירה מעל 800 מ"ר יהיה חייב ברישיון לפי פריט 6.2 לפי צו רישוי עסקים וטעונה באישור משטרה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
גיהוץ של דברי הלבשה או טקסטיל לא
מס' פריט 10.4 ג' היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
חלב גולמי – תחנת איסוף לא
מס' פריט 4.5 א' היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
מכון עיסוי למעט במרפאות ובתי חולים לא
פריט 1.4 ה' מכון עיסוי היה בצו הישן והוא כבר לא חייב ברישיון החל מתאריך 5.11.2013
חברה העוסקת במבדקי בטיחות ויש ברשותה מאבטחים לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי).
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה
קיום קורסים למדריכים שייטים וקיאקים לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
עסק להרכבת מסגרות לתמונות
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
עמדת טעינה לקטנועים חשמליים לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי), אך היא חייבת בקבלת אישור ממחלקת מדרכות. המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
קליניקת חדר מלח שבו שוהה אדם לצורך טיפול רפואי לדרכי נשימה לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי).
הערה: יש לפנות למשרד הבריאות ולבדוק מה הדרישות שלהם לעסק מסוג זה.
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה
חנות לקבלה ולמסירה של כביסה וגיהוץ לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי), בתנאי שלא יהיה טיפול בכביסה במקום. המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.
מועדון קשישים לא
מועדון קשישים המפעיל בתוכו פעילויות של חוגים למיניהם וכד' לא טעון ברישוי עסק (בדומה לפעילויות חוגים במרכזים הקהילתיים).
וידאומט (מכונה אוטומטית לסרטי וידאו) או כספומט לא
הצבת וידאומט בתוך שטח פרטי או בתוך הקיר של העסק, גם אם הוא פונה לרחוב כמו כספומט אינה טעונה רישיון או היתר כלשהו.
אך על פי חוק העזר העירוני (שמירת הסדר והניקיון) כמפורט בסעיף 41 א', וידאומט "ברחוב" טעון היתר להצבת מכונה או מכשיר ברחוב, העירייה כמדיניות קבועה אינה מאשרת רישיון או היתר למכונות ברחוב ולכן חל איסור על הצבת וידאומט ברחוב או על מדרכה ציבורית.
סטודיו ללימוד וייצור אומנות של קרמיקה לא
העסק לא יהיה טעון רישוי כל זמן שמדובר במקום שעיקר פעילותו היא הדרכה ולא יצור לצורך מכירה.
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי).
המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה
הופעת אומן ברחוב לא
אומני רחוב המופיעים ללא במה וללא מערך ישיבה מסודר, אינם טעוני רישיון ובלבד שלא מדובר בהופעה מאורגנת.
הצבת מכונת פופקורן בתוך מבנים קיימים לא
הצבת המכונה לא טעונה רישוי, יש ישנם הנחיות של מה"ב למכונת פופקורן בתוך מבנים ייעודיים מתאריך 15.4.12
בית ספר או סדנא לטיפולי יופי וקוסמטיקה
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי), בתנאי שלא ניתן תשלום ללקוחות בתשלום מלא או חלקי. המידע אינו מתייחס לחוק התכנון והבניה, חוקי עזר עירוניים ולכל חיקוק אחר החל לגבי העיסוק המבוקש. יודגש עסק שמוקם במבנה שאינו תואם את העיסוק המבוקש על סמך היתר הבניה או התב"ע החלה על האזור. חייב בהיתר שימוש חורג ע"פ חוק התכנון והבניה. יש לפנות לאגף רישוי ופיקוח על הבניה
הצבת ניידת שידור או ניידת תרומת דם – מגן דוד לא
העסק בו מדובר, אינו טעון רישוי עסק עפ"י צו רישוי (עסקים טעוני רישוי). הערה – יש לקבל אישור מסמנכ"ל העיריה בלבד.
פירוט העסקים החייבים ושאינם חייבים ברישיון עסק
קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
טקס דתי בבית כנסת המשולב גם בהגשת מזון לאורחים, המפורט: בר מצוה, ברית מילה, חתונה, עליה לתורה, שבת חתן, הכנסת ספר תורה בתנאי שלא כולל חגיגה מחוץ לבית הכנסת וכד'. כמו כן ניתן להגיש לאורחי הטקס הדתי, מזון מחברת קייטרינג בעלת רישיון יצרן לרישיון עסק, בתוך תחומי בית הכנסת ובלבד שלבית הכנסת יוקצה חדר מיוחד לסידור האוכל להגשה. תתאפשר מוזיקת רקע שלא תשמע כלל מחוץ לכותלי בית הכנסת ובתוך בית הכנסת בעוצמה שלא תעלה על 85 דציבלים באזור ישיבת האורחים. לא תתאפשר הופעת להקה או זמר או מופע כלשהו שאינם חלק מהטקס הדתי. לא יתאפשרו ריקודים, למעט ריקוד המהווה חלק מהטקס הדתי (ריקוד עם ספר תורה). חל איסור על פעילות בישול מזון או טיפול במזון לרבות איסור הקמת "מנגלים" מחוץ לכותלי בית הכנסת. חובה שבית הכנסת יקבל אישור לפעילותו השוטפת ממהנדס הבטיחות ושיינתן אישור כיבוי אש למבנה לא יש לתאם את הארועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול בעיריית תל-אביב-יפו. לקבלת האישור יש לפנות בפקס מספר 03-5216465 טלפון 03-5218889
ארוע המוני המאורגן ע"י הצבא או המדינה ומוסדותיה לא
ש לתאם את הארועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול בעיריית תל-אביב-יפו. לקבלת האישור יש לפנות בפקס מספר 03-5216465 טלפון 03-5218889
תערוכה בתוך מיבנה של קבע לא
יש לתאם את הארועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול בעיריית תל-אביב-יפו. לקבלת האישור יש לפנות בפקס מספר 03-5216465 טלפון 03-5218889
פעילות הנערכת בתוך בית הספר לתלמידי בית הספר שלא בתשלום, ושנערכת על ידי צוות בית הספר או המתנ"ס לא
יש לתאם את הארועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול בעיריית תל-אביב-יפו. לקבלת האישור יש לפנות בפקס מספר 03-5216465 טלפון 03-5218889
פעילות ספורט שאינה כרוכה בהקמת במה או טריבונות לקהל, צפייה לא
יש לתאם את הארועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול בעיריית תל-אביב-יפו. לקבלת האישור יש לפנות בפקס מספר 03-5216465 טלפון 03-5218889
דוכני החתמה אינם טעוני רישיון, הם טעוני אישור להצבת דוכן ברחוב לא
יש לתאם את הארועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול בעיריית תל-אביב-יפו. לקבלת האישור יש לפנות בפקס מספר 03-5216465 טלפון 03-5218889
עצרת מחאה או זיכרון שכוללת נאומים לרבות זמר אחד או כמה שאינם מהווים את עיקר האירוע לא
יש לתאם את הארועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול בעיריית תל-אביב-יפו. לקבלת האישור יש לפנות בפקס מספר 03-5216465 טלפון 03-5218889
מצעד מחאה או הפגנה או כל מטרה אחרת שאינה מקהילה קהל רב מוזמן לא
יש לתאם את הארועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול בעיריית תל-אביב-יפו. לקבלת האישור יש לפנות בפקס מספר 03-5216465 טלפון 03-5218889
הכנסת ספר תורה שאינה כרוכה בהקמת אתר שימחה מחוץ לבית הכנסת לא
יש לתאם את הארועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול בעיריית תל-אביב-יפו. לקבלת האישור יש לפנות בפקס מספר 03-5216465 טלפון 03-5218889
תהלוכות שאינם נגמרות בתאר שמחה פתוח לא
יש לתאם את הארועים עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע. שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור סמנכ"ל תפעול בעיריית תל-אביב-יפו. לקבלת האישור יש לפנות בפקס מספר 03-5216465 טלפון 03-5218889
שינוי גודל גופנים