חוק עזר למועצה המקומית עמנואל מודעות ושלטים, תשמ"ב – 1982

לא יפרסם אדם ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא בהתאם לרישיון מאת ראש המועצה ובהתאם

לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט

חוק עזר לשילוט-עמנואל

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים