חוק עזר לרמת ישי מודעות ושלטים תשכ"ה – 1965

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 , מתקינה המועצה המקומית רמת ישי חוק

עזר זה:

 

חוק עזר לשילוט-רמת ישי

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים