חוק עזר לרמת השרון שילוט, התש"ן – 1990

לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, ולא ירשה להציג או לפרסם שילוט ולא יגרום להצגה או לפרסום

של שילוט, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון, ולאחר ששילם אגרת שילוט כמפורט בתוספת,

וחותמת הקופה הוטבעה על גבי הרשיון.

 

חוק עזר לשילוט-רמת השרון

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים