חוק עזר לרמת גן שילוט ופרסום התשנ"ב – 1992

לא יציג אדם ולא ירשה לאחר ולא יגרום להצגה של שלט, אלא על פי רשיון לפי חוק עזר זה מאת ראש

העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון (להלן – רשיון )

 

חוק עזר לשילוט-רמת גן

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים