חוק עזר לרכסים מודעות ושלטים תש"ך – 1960

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או להציג שלט בתחום המועצה,

אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט

 

חוק עזר לשילוט-רכסים

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים