חוק עזר לרחובות מודעות ושלטים התשס"ח – 2008

לא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה לאחרים מטעמו לפרסמו ולא יגרום לפרסומו, בתחום העיריה, אלא לפי

רישיון שניתן כדין מאת ראש העיריה, ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת.

 

חוק עזר לשילוט-רחובות

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים