חוק עזר לרהט מודעות ושלטים התשע"ג – 2013

לא יציג, לא יתקין, לא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסם שילוט, ולא יגרום

להצגה או לפרסום של שילוט אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש העירייה, בהתאם לתנאי הרישיון, ולאחר ששילם

אגרת שילוט שנקבעה בתוספת.

 

חוק עזר לשילוט-רהט

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים