חוק עזר לראש פינה מודעות ושלטים התשנ"ה – 1995

לא יפרסם אדם מודעה באחת מהדרכים שלהלן, אלא אם כן ניתן לו היתר מיוחד מאת ראש המועצה ובהתאם

לתנאי ההיתר:

 

חוק עזר לשילוט-ראש פינה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים