חוק עזר לראש העין מודעות ושלטים התשנ"ו – 1995

לא יפרסם אדם מודעה, לא ירשה לאחר לפרסמה ולא יגרום פרסומה, אלא במקומות שקבעה העיריה, לפי

היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר (להלן – היתר).

 

 

חוק עזר לשילוט-ראש העין

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים