חוק עזר לקרני שומרון שילוט התשנ"א – 1991

לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, ולא ירשה ולא יגרום להצגה או לפרסום של שילוט, אלא לפי

רישיון מאת ראש המועצה, ובהתאם לתנאי הרישיון, ולאחר ששילם אגרת שילוט, כמפורט בתוספת, וקבל חותמת

קופה מוטבעת על גבי התוית, כאמור בסעיף 13 )א(.

 

חוק עזר לשילוט-קרני שומרון

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים