חוק עזר לקרית שמונה מודעות ושלטים תשל"ז – 1977

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום העיריה אלא לפי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי

הרשיון ואלא אם המודעה או השלט כתובים עברית או בחלקם עברית ובחלקם לועזית ובלבד שהעברית תופסת לא

פחות משני שלישים משטחם ואת חלקם העליון והאותיות העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות

 

חוק עזר לשילוט-קרית שמונה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים