חוק עזר לקרית מוצקין שילוט התשנ"ה – 1995

לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, לא ירשה לאחר ולא יגרום להצגה או לפרסום שילוט, אלא לפי

רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון ולאחר ששילם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת וחותמת הקופה

הוטבעה על גבי הרשיון.

 

חוק עזר לשילוט-קרית מוצקין

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים