חוק עזר לקרית ים מודעות ושלטים תשי"ח – 1958

לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית הדפוס שבו הודפסה

המודעה.

 

חוק עזר לשילוט-קרית ים

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים