חוק עזר לקרית טבעון מודעות ושלטים תש"ך – 1959

ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא רשיון או שלא בהתאם לתנאי

הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

 

חוק עזר לשילוט-קרית טבעון

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים