חוק עזר לקרית ביאליק שילוט התשס"ז – 2007

לא יפרסם אדם שילוט במקום ציבורי בתחום העיריה, אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש העיריה

ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששולמה אגרת השילוט שנקבעה בתוספת הראשונה.

 

חוק עזר לשילוט-קרית אתא

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים