חוק עזר לקרית ארבע מודעות ושלטים התשמ"ה – 1985

לא יפרסם אדם ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא בהתאם לרשיון מאת ראש המועצה ובהתאם

לתנאי הרשיון.

 

חוק עזר לשילוט-קרית ארבע

 

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים