חוק עזר לקרית אונו מודעות ושלטים התשנ"ה – 1995

לא יציג אדם ולא יפרסם שילוט, לא ירשה לאחר לפרסם שילוט ולא יגרום לפרסום שילוט, אלא לפי רשיון

מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון, לאחר ששילם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת.

חוק עזר לשילוט-קרית אונו

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים