חוק עזר לקצרין מודעות ושלטים התשס"ז – 2006

  • לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם

         לתנאי הרישיון.

  •  מודעות המתפרסמות על לוח מודעות, אינן טעונות רישוי על פי חוק עזר זה.

 

חוק עזר לשילוט-קצרין

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים