חוק עזר לקציר חריש מודעות ושלטים התשנ"ח – 1997

לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסם שילוט, ולא יגרום

לפרסום שילוט, אלא לפי רשיון שניתן כדין מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון, ולאחר ששילם אגרת שילוט

שנקבעה בתוספת.

 

חוק עזר לשילוט-קציר חריש

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים