חוק עזר לעמק לוד (שדות דן) מודעות ושלטים התשס"ח- 2008

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית עמק לוד חוק

עזר זה:

 

חוק עזר לשילוט-עמק לוד

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים