חוק עזר לעמק חפר מודעות ושלטים תשכ"א 1961

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או להציג שלט בתחום המועצה,

אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט -(1) כתובים עברית; או

(2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני שלישים משטחם ואת החלק

העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות.

חוק עזר לשילוט-עמק חפר

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים