חוק עזר לעמק המעיינות מודעות ושלטים, התשס"ח – 2007

לא יציג ולא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, לא ירשה לאחר מטעמו ולא יגרום להצגה של שלט או

לפרסום מודעה בתחום המועצה, אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון, ולאחר ששילם אגרת

שילוט שנקבעה בתוספת לחוק עזר זה.

חוק עזר לשילוט-עמק המעיינות

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים