חוק עזר לעמק הירדן מודעות ושלטים תש"ך 1960

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 , מתקינה המועצה האזורית עמק הירדן חוק

עזר זה:

חוק עזר לשילוט-עמק הירדן

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים