חוק עזר לעילוט מודעות ושלטים התשע"א – 2011

לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסם שילוט ולא יגרום לפרסום שילוט

בתחום המועצה, אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש המועצה, בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרת שילוט

הקבועה בתוספת

חוק עזר לשילוט-עילוט

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים