חוק עזר לעומר מודעות ושלטים תשל"ו 1976

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי

הרשיון.

חוק עזר לשילוט-עומר

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים