תקנות שעת חירום עדכוני חקיקה בנושא אכיפה ופיקוח

חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום  נגיף הקורונה החדש -אכיפה

חוק לתיקון לקיום תוקפן של תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש -אכיפה

 

חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות

חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים