הצעת מתווה הממשלה לפתיחת חוגים – תו סגול

להלן הצעת מתווה הממשלה לפתיחת חוגים, הבהרה כי מדובר בהצעה אשר טרם קיבלה את אישור הממשלה

 

תו סגול לחוגים לפני אישור ממשלה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים