הצעת המחליטים בנושא רישוי דיפרנציאלי

בהמשך וכחלק בלתי נפרד ממכתבנו, להלן הערות פרטניות של מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15 לטיוטת הצעת המחליטים בנושא רישוי דיפרנציאלי. ההערות מופיעות בהתאם לסדר סעיפי הצעת החוק. נשמח לספק פירוט והסברים נוספים ככל שיידרש.

הערות פרטניות של השלטון המקומי להצעת המחליטים לרישוי דיפרנציאלי - 29.10.17

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים