הנחיות, נהלים ומידע לצוותים מקצועיים + הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (א)2 א (לתקנות שעת חירום)נגיף קורונה החדש הגבלת פעילות, התש"ף 2020 – הנחיות לבריכות טיפוליות ובריכה לספורט תחרותי

מצ"ב הקישורים להנחיות, נהלים ומידע לצוותים מקצועיים + הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (א)2 א (לתקנות שעת חירום) נגיף קורונה החדש הגבלת פעילות, התש"ף 2020 – הנחיות לבריכות טיפוליות ובריכה לספורט תחרותי.

 

הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (א)2 א (לתקנות שעת חירום)נגיף קורונה החדש הגבלת פעילות, התש"ף 2020 – הנחיות לבריכות טיפוליות ובריכה לספורט תחרותי

https://govextra.gov.il/media/18277/mmk-230761120.pdf

 

בדף הנחיות מקצועיות:

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/medical-guidelines-corona/

 

 

 

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים